Syntesia

Syntesia

Námestie Martina Benku 2/A
81107 Bratislava
IČO: 30868114

Informácie o inštitúcii Syntesia

 

 

Jazykové kurzy

 

Jazykové kurzy budú orientované na praktickú stránku života, najmä na bezproblémové dorozumenie sa, t.j. počuť a pochopiť, ako aj vedieť rozprávať bez ostychu a zábran. Výučba bude realizovaná viacerými lektormi, aby bolo zabezpečené porovnanie rôznych prízvukov a jazykových intonácií a priblíženie sa domácemu prostrediu jazyka. Gramatika bude taktiež zastúpená, dôraz ale bude kladený najmä na konverzáciu a jej prostredníctvom bude preberaná aj gramatika. Intenzita výučby na hodine bude vysoká, s častými aktívnymi vstupmi a zapájaním sa účastníkov. Výučba bude prebiehať z licencovaných kníh s kvalifikovanými lektormi. Intenzitou výučby bude zabezpečený výrazný jazykový progres. Použitím priamej metódy sa odbúra bariéra strachu z konverzácie v cudzom jazyku. Vzhľadom na vaše materské povinnosti sa výučba bude viesť intenzívnym tempom priamo na hodinách, čo zabezpečí minimalizáciu domácich úloh a ich postavenie do polohy dobrovoľnosti. 

Rozsah kurzu: 48 hodín
Frekvencia: dvakrát do týždňa 2 hodiny 

Kurzy sú určené pre ženy (aj mužov) na materskej a rodičovskej dovolenke a pre nezamestnaných (ženy aj muži), registrovaných na ústrediach práce, sociálnych vecí a rodiny v bratislavskom VÚC. 

Kurzy budú prebiehať od septembra 2007 do októbra 2008. 

Rozsah a frekvencia kurzu sa ešte môže meniť v závislosti od možností a metodiky vybraných lektorov

 

Kariérne poradenstvo

 

Skúsení odborníci z oblasti psychológie vám pomôžu identifikovať vaše silné a slabšie stránky, prípadne vám pomôžu krátkym tréningom preradiť zručnosti, o ktorých ste si mysleli, že nie sú vašimi najsilnejšími danosťami do kategórie vašich predností. Kurzy kariérneho poradenstva Vám tiež pomôžu osvojiť si spôsoby a formu komunikácie s vašim potencionálnym zamestnávateľom tak, aby ste svoje prednosti „predali“ čo najlepšie. Pomôžu vám vedieť definovať pole pôsobnosti, ktorá by vám sedela v rámci aktuálnych možností čo najlepšie. Z praktických úkonov sa naučíte optimalizovať svoju vlastnú prezentáciu ako napísanie profesného životopisu alebo rozhovor s nadriadeným o zvýšení vašeho platu.

Rozsah kurzu: 15 hodín
Frekvencia: 1 x týždenne 3 hodiny

Kurzy sú určené pre ženy (aj mužov) na materskej a rodičovskej dovolenke a pre nezamestnaných (ženy aj muži), registrovaných na ústrediach práce, sociálnych vecí a rodiny v bratislavskom VÚC.

Kurzy budú prebiehať od septembra 2007 do októbra 2008.

Rozsah a frekvencia kurzu sa ešte môže meniťv závislosti od možností a metodiky vybraných lektorov

 

Manažér europrojektov

 

Kurz manažér europrojektov vás zasvätí do aktuálnej problematiky možnosti získavania nenávratných finančných prostriedkov (grantov) ktoré má momentálne Slovenská republika k dispozícii na čerpanie. Uvedie vás do jednotlivých odborných termínov a pojmov, získate prierezový prehľad o dostupných možnostiach a jednotlivých podmienkach a kritériách. Získate spoľahlivé zdroje budúcich informácií a taktiež sa naučíte s nimi pracovať a využívať ich. Obsahom kurzu bude tiež praktická stránka manažovania EU projektov, kde bude vybraná profesionálna dodávateľská inštitúcia s dlhoročnými skúsenosťami, ktorá preberie celý proces od úvodného získavania informácií, vyriešenia zmluvných vzťahov zúčastnených strán, rokovania s klientom ako aj samotne vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k žiadosti o nenávratný finančný príspevok a implementáciu projektu. Toto bude realizované aj rolovými a modelovými cvičeniami, ktoré budú simulovať turbulentné prostredie praxe.

Rozsah kurzu: 32 hodín Frekvencia: jedenkrát do týždňa   Kurzy sú určené pre ženy (aj mužov) na materskej a rodičovskej dovolenke a pre nezamestnaných (ženy aj muži), registrovaných na ústrediach práce, sociálnych vecí a rodiny v bratislavskom VÚC.    Kurzy budú prebiehať od septembra 2007 do októbra 2008.    Rozsah a frekvencia kurzu sa ešte môže meniťv závislosti od možností a metodiky vybraných lektorov

Kde nás nájdete?

Zobrazit